Aké startupy nehľadáme?
Máte pochybnosti, či je váš startup vhodný do PERRY TALENTS? Prečítajte si našich devätoro a spoznajte hlavné kritéria.

Startupy, ktoré sú len nápadmi

Máte svoj nápad v hlave alebo na papieri, stále ste však nezačali? Tisícky skvelých myšlienok tak často zostávajú len nápadmi a nikdy sa nezrealizujú. Preto začnite už dnes a radi vás uvidíme o rok!

Startupy, ktoré nemajú stabilný tím

Ste v tíme kamaráti s rovnocenným postavením a kompetenciami? Každý v tíme by mal mať svoje miesto, ktoré je podložené expertízou a schopnosťami. Ideálne je, ak má startup jasne definovaného lídra a jeho členovia sú experti na konkrétne oblasti.

Startupy, ktoré nevedia čo chcú

Vágne vyjadrenia a všeobímajúce vety nám nič nepovedia. Buďte konkrétny a jasne špecifikujte svoj cieľ. Je nevyhnutné, aby ste vedeli, čo od podnikateľského akceleratóra očakávate a kde by ste radi videli svoj startup o pár rokov.

Startupy, ktoré robia na viacerých projektoch

PERRY TALENTS je 4 mesačný akceleračný program. Počas tohto obdobia do vášho tímu investujú experti desiatky hodín svojho času a energie. Je preto prirodzené, keď očakávajú, že svoj čas investujete efektívne a budete sa sústrediť iba na svoj startup. Urobte si jasno vo svojich prioritách.

Startupy, ktoré nemajú ambíciu sa vzdelávať

Jedným z našich hlavných pilierov sú vzdelávacie workshopy, ako aj expertná sieť mentorov a lektorov. Budú vám venovať svoj čas a radi vám odovzdajú skúsenosti. Očakávame, že budete mať chuť učiť sa stále niečo nové. Pokiaľ tento pilier nepovažujete za dôležitý, zvážte, či má pre vás náš akcelerátor zmysel.

Startupy, ktoré nie sú ochotné ísť “extra míľu”

V podnikaní je kľúčové urobiť niečo viac ako iní. Napríklad zostať dlhšie v práci, nebáť sa požiadať o pomoc, prichádzať proaktívne za mentormi či lektormi. Ale hlavne byť zapálený pre svoju vec a posúvať startup systematicky dopredu. Minuloročná skúsenosť nám ukázala, že práve takéto tímy napredovali rýchlejšie a ku koncu programu zaujali aj investorov.

Startupy, ktoré sa nepoznajú

Viete odpovedať na otázku, v čom je váš tím dobrý? Poznáte aj svoje slabé stránky? Dokážete definovať, kto vám v tíme chýba? Aj to je súčasťou tvorby stratégie, ktorú vymýšľate. Preto od vás očakávame vysokú úroveň sebapoznania.

Tímy, ktoré nechcú víťaziť.

Víťaziť u nás znamená veriť predovšetkým sebe a svojmu tímu. Nebáť sa na svojej ceste riskovať, každú krízu brať ako novú výzvu, chyby analyzovať a poučiť sa z nich. Ste na to pripravení?

Lídrov, ktorí sa netúžia “pozrieť za Dunaj”

Slovensko môžeme posúvať ďalej aj prostredníctvom rozvíjania globálnych biznisov. Je váš startup škálovateľný aj pre zahraničné trhy? Predtým, ako sa prihlásite, ujasnite si aj možnosti expanzie.

Nestihli ste sa prihlásiť?

Pošlite nám váš startup a ozveme sa vám

strategickí partneri projektu

partneri

mediálni partneri