FAQ
Ak máte akékoľvek nejasnosti, skúste nájsť odpovede
na svoje otázky tu.
Môžu sa prihlásiť aj študenti? Icon
Áno, do akcelerátora sa môžu prihlásiť aj študenti. Potrebné je však zvážiť si časovú náročnosť programu ako aj to, či váš startup spĺňa potrebné kritériá.
Kancelárske priestory sú zdarma? Icon
V rámci podnikateľského akcelerátora PERRY TALENTS majú všetky prijaté tímy k dispozícii zadarmo kancelárske priestory na prácu na startupe, ako aj zasadačky na stretávanie sa s mentormi, lektormi či so svojimi klientami.
Ako prebieha výberový proces? Icon
Výberový proces má tri kolá - online prihláška, telefonický pohovor a osobný pohovor. Každé kolo vás posúva o krok bližšie k cieľu ako sa stať súčasťou PERRY TALENTS.
Ako vyberáte lektorov a mentorov? Icon
Mentori sú vysoko kvalifikovaní ľudia z vrcholového biznis prostredia, ktorým dáva zmysel venovať svoj voľný čas rozvoju talentov. Prideľujeme ich podľa segmentu startupu. Lektori sú odborníci na konkrétnu oblasť, ktorí ponúkajú individuálne konzultácie podľa odbornej potreby startupov.
Aké startupy hľadáte? Icon
Do PERRY TALENTS vyberáme inovatívne startupy s unikátnymi riešeniami. Nezáleží pritom na segmente, ale na štádiu rozpracovanosti projektu a expertnosti tímu. Každý startup musí mať za sebou zakladateľa s tímom, v ktorom je jasné rozdelenie kompetencií. Vybrané startupy musia byť vo fáze validácie alebo by mali byť pripravené do tejto fázy vstúpiť.
Môžem sa prihlásiť, keď mám iba nápad? Icon
Neberieme startupy v štádiu nápadu. Podľa dĺžky svojej existencie musí byť tím schopný ukázať konkrétne výsledky, napríklad dáta z testovania, prvý prototyp, dáta z predaja a pod. Ak sa chcete s nami poradiť, ako pokračovať ďalej s nápadom, aby ste mohli budúci rok váš startup prihlásiť, neváhajte nás kontaktovať!
Čo musí mať môj startup, aby získal investíciu? Icon
Tímom dávame príležitosť prezentovať startupy pred investormi. V prezentácii očakávame okrem iného aj odpovede na otázky: problém, riešenie + riešenie konkurencie, opis cieľovej skupiny, opis trhu, biznis model, marketing, tím a jeho pozadie, víziu a konkrétnu predstavu o výške investície.
Platím za účasť v akceleračnom programe PERRY TALENTS? Icon
Nie, startupy neplatia žiadne účastnícke poplatky a neodovzdávajú nám ani podiel na startupe. Akcelerátor PERRY TALENTS je zadarmo a je financovaní partnermi a zakladateľmi.

Nestihli ste sa prihlásiť?

Pošlite nám váš startup a ozveme sa vám

strategickí partneri projektu

partneri

mediálni partneri