Akceleračný program
Ktorý posunie vaše podnikanie na iný level

Dajte Vášmu podnikaniu štruktúru

Program predstaví moderné princípy produktového dizajnu, naučí Vás sledovať metriky a ukáže, ako se nebáť predaja do veľkých spoločností. V akcelerátori môžte očakávať tieto aktivity:

4-mesačný program

Je zameraný na rozvoj produktu, tímu a obchodu prostredníctvom workshopov, konzultácií a pilotného testovania u našich partnerov.

8 workshopov

Na témy, ktoré sú kľúčové pre rozvoj biznisu a kde Vám úspešní ľudia z biznisu predstavia svoje metódy a pomôžu s ich aplikáciou.

Osobné konzultácie

S konkrétnymi technickými, právnymi, či strategickými problémami Vám pomôžu experti na individuálnych stretnutiach.

Networkingový večer

Vám dá možnosť odprezentovať svoju firmu a zaujať potenciálnych partnerov, zákazníkov, či investorov.

Progresové stretnuti

Vás naučia sledovať správne metriky, organizovať chod firmy či nastavovať firemné procesy.

Obchodné rokovania

S našimi partnermi, ktorých cieľom je otestovať produkty v pilotných programoch a dohovoriť technologické či obchodné partnerstvo.

Komunitné eventy

V podnikaní sa človek často cíti sám, preto pravidelne organizujeme aktivity v našej komunite, alebo v komunite našich partnerov.

Finálny Demo Day

Slávnostné ukončenie spojené s prezentáciou startupov pred porotou podnikateľov a pred investormi.

Plán akcelerátoru

Nestihli ste sa prihlásiť?

Pošlite nám váš startup a ozveme sa vám

strategickí partneri projektu

partneri

mediálni partneri